Danes je 24.6.2024

Input:

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga (vzorec)

20.2.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

9.1.1.4.3 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga (vzorec)

Strokovna sodelavka

Odpoved mora biti izražena v pisni obliki, pri čemer mora delodajalec v odpovedi pisno obrazložiti dejanski razlog za odpoved in delavca ob odpovedi pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve. Napačno obvestilo o pravnem varstvu ne more biti v škodo delavca (87. člen ZDR-1).

V primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga delavec na podlagi 63. člena Zakona o urejanju trga dela ni upravičen do denarnega nadomestila iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, se pa lahko v skladu s 131. členom Zakona o urejanju trga dela pri zavodu za zaposlovanje prijavi v evidenco iskalcev zaposlitve.

Odpoved se delavcu na podlagi 88. člena ZDR-1vroča:

  • osebno v prostorih delodajalca(Odpoved je delavec dolžan prevzeti, če vročitev odkloni, se šteje, da je bila vročitev opravljena. Dokazno breme za vročitev oziroma odklonitev vročitve pa je na pogodbeni stranki, ki odpoveduje pogodbo o zaposlitvi);

  • s priporočeno pošiljko s povratnico(Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delavcu vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi oziroma na drug naslov, ki ga je