Danes je 14.6.2024

Input:

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi) (vzorec)

20.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

9.1.1.3.3 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi, brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi) (vzorec)

Strokovna sodelavka

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti brez ponudbe za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi

Odprite vzorec v Wordu

Delodajalec (naziv/naslov) ………………..

Datum: ………………..

Številka: ………………..

Na podlagi prvega odstavka 82. člena in druge alineje prvega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1)

Delavcu ……………….., roj. ……………….., stanujočemu ……………….., po poklicu ……………….., zaposlenemu na delovnem mestu ……………….., z ……………….. delovne dobe na dan ………………..

REDNO ODPOVEDUJEM POGODBO O ZAPOSLITVI, ŠT. ……………….., Z DNE ……………….. IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI

I.

Delavcu ……………….. odpovedujem pogodbo o zaposlitvi, št. ……………….. z dne ……………….. (v nadaljnjem besedilu: odpoved) iz razloga ……………….. (navesti očitano kršitev/kršitve oziroma očitani razlog/ razloge nesposobnosti) v roku, določenem v tretjem odstavku 89. člena ZDR-1, in sicer v ……………….. (dneh/mesecih) od nastanka utemeljenega razloga za odpoved.

II.

Obrazložitev in utemeljitev očitane kršitve/kršitev oziroma razloga/razlogov za odpoved ………………..

III.

Navesti razloge za odpoved brez hkratne