Danes je 20.5.2024

Input:

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (vzorec)

2.4.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

11.100.22 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti (vzorec)

Odvetniška pisarna Bohl d.o.o.

Odprite vzorec v Wordu.

 

REDNA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ RAZLOGA NESPOSOBNOSTI

 

Na podlagi 2. alineje 1. odstavka 89. člena v zvezi s 1. odstavkom 82. člena, 2. odstavkom 83. člena, 86. členom, 87. členom, 93. členom, 3. odstavkom 94. člena, 95. členom, 96. členom, 97. členom in 108. členom Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/2013, s spremembami; v nadaljevanju ZDR-1), ter določil _____________________ [splošni akt delodajalca / kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca] je ______________ [naziv delodajalca], ki ga zastopa [vstaviti ime in priimek] dne _________ [vstaviti datum podaje odpovedi] odločil:

 

1. Delavcu ______________ [ime in priimek], rojenemu ______________ [datum rojstva], stanujočemu ______________ [naslov prebivališča], zaposlenemu na delovnem mestu ______________ [vstaviti naziv delovnega mesta], v delovnem razmerju za nedoločen / določen čas [ustrezno vstaviti], se iz razloga nesposobnosti po 2. alineji 1. odstavka 89. člena ZDR-1 redno odpove pogodba o zaposlitvi z dne ___________ [vstaviti datum pogodbe o zaposlitvi].

 

2. Delavcu zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po 2. alineji 1. odstavka 89. člena ZDR-1 pogodba o zaposlitvi preneha veljati s potekom _____ dnevnega odpovednega roka, ki začne teči naslednji dan po vročitvi te odpovedi. Delavec in delodajalec se lahko dogovorita o skrajšanju odpovednega roka proti ustreznemu denarnemu povračilu.

 

3. Delodajalec bo ob začetku teka odpovednega