Danes je 22.4.2024

Input:

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

30.1.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

16.15 Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

Strokovna sodelavka in Tanja Bohl odvetnica

Odprite vzorec v Wordu

Naziv/ime delodajalca

Številka:

Datum:

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela

Na podlagi 5. alineje 1. odstavka 89. člena, v povezavi z 1. odstavkom 82. člena, 2. odstavkom 83. člena, 86. členom, 87. členom, 93. členom, 1. odstavkom 94. člena, 125. členom in 108. členom Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1), ter določil _____________________ (splošni akt delodajalca / kolektivna pogodba, ki zavezuje delodajalca) je ______________ (naziv delodajalca), ki ga zastopa _________ (vstaviti ime in priimek) dne _______ (vstaviti datum podaje odpovedi) odločil: 

1. Delavcu ______________ (ime in priimek), rojenemu ______________ (datum rojstva), stanujočemu ______________ (naslov