Danes je 25.7.2024

Input:

REK obrazci

26.11.2018, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:02:57

Poglavja

Obračune davčnega odtegljaja (REK obrazce) davčnemu organu predlagajo izplačevalci dohodkov – plačniki davka za dohodke od katerih se izračunava akontacija dohodnine oziroma dohodnina z davčnim odtegljajem. Na REK obrazcu se opravi tudi izračun prispevkov za socialno varnost. REK obrazci so predpisani v različnih oblikah, glede na vrsto dohodka:

 • Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja - REK-1 obrazec,
 • Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo - REK-1a obrazec,
 • Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja - REK-1b obrazec,
 • Obračun davčnih odtegljajev za dohodke po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja - REK-2 obrazec.

V pričujočem video seminarju osvežujemo znanje o obračunu davčnega odtegljaja oz. poročanju na REK obrazcih. Predavateljica Irena Kamenščak poslušalce vodi od splošnih postopkovnih pravil poročanja na REK obrazcih do specifičnih primerov, kjer med drugim natančno razloži, kako ravnati v primeru popravkov obrazcev in tudi takrat, ko se REK obrazci oddajo po izteku roka.

 

Kazalo vsebine:

 • Splošna postopkovna pravila
 • Roki za oddajo obračuna
 • Roki za izplačilo davčne obveznosti
 • Zamuda rokov ter posledice
 • Roki pri napovedi dohodkov, obdavčenih z dohodnino
 • Posebnosti pri dohodkih, izplačanih fizičnim osebam
 • Popravki REK-ov ter oddaja po izteku roka
  • Oddaja REK-ov po izteku roka
  • Popravek že oddanih obračunov
   • Popravek po 53. členu ZDav-P
   • Popravek po 54. členu ZDav-P
   • Popravek s povečanjem/znižanjem obveznosti
   • Storniranje že oddanega obračuna
   • Popravek analitičnega dela
  • Samoprijava
 • Vprašanja in odgovori

Opomba: Ta video seminar je v arhivu, ker so se po njegovi objavi spremenila pravila glede REK obrazcev. Pri poslušanju predavateljice od 12:40 do 15:44 je primer na slikah iz e-davki, eDavki so bili v nekaterih delih nekoliko spremenjeni. Pri poslušanju predavateljice od 15:45 do 20:20 pri povprečenju na podlagi sodne odločbe novela ZDavP-2L uvaja nov 54.a člen. Pri poslušanju predavateljice od 20:40 do 31:35 pri vračilu sorazmernega dela regresa, novela je ZDoh-2U spremenila davčno obravnavo regresa. Pri poslušanju predavateljice od 31:36 do 48:48 so obravnavani popravki po 52-55. členu ZDavP-2, novela ZDavP-2L je uvedla novi 54.a člen in spremenila 55. člen ZDavP-2.

Kljub temu vsebuje številne praktične informacije. Več o novelah na portalu Dara tukaj: ZDoh-2U, ZDavP-2L, Z. Pri poslušanju odgovorov na vprašanja na koncu video seminarja opozarjamo, da gre za odgovore na vprašanja za obdobje, ko je bil posnet video seminar.

 

Predavateljica:

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav.,se je po diplomi zaposlila kot davčna in pravna svetovalka v družbi BDO Svetovanje, d. o. o. Svetuje predvsem na področju dohodnine, v povezavi z gospodarskim, delovnim in socialnim pravom.V znanstvenih in strokovnih revijah objavlja predvsem dela z davčnega področja.