Danes je 24.7.2024

Input:

Roki v postopku izbire ravnatelja

4.9.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

2019.09.2.5 Roki v postopku izbire ravnatelja

Strokovna sodelavka založbe

V našem zavodu poteka postopek imenovanja ravnatelja. Eni kandidatki so manjkale tri priloge, in sicer:

- diploma (je zelo slaba kopija),

- izjava, da bo na lastne stroške opravila v roku 1 leta ravnateljski izpit in

- potrdilo sodišča o nekaznovanosti.

Poziv za dopolnitev je bil poslan, s priporočeno pošto, D M L. Na ministrstvu so mi povedali, da če smo napisali rok 8 dni (brez delovni dnevi) je prvi dan že D M L +1 + 8 in ta dan bi bil zadnji, da gospa odda na pošto manjkajoče priloge. Oddala jih je kasneje. Razpis je bil objavljen v časopisu mesec dni prej, rok je bil 15 dni, kar pomeni, da je kandidatka vedela, kaj potrebuje.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki v 53.a členu ZOFVI določa postopek imenovanja ravnatelja, nima določb o dopolnjevanju nepopolne vloge kandidata za ravnatelja in tudi ne določb o roku za dopolnitev nepopolne vloge, kot tudi ne določb o načinu štetja roka za dopolnitev nepopolne vloge. ZOFVI navedenega ne ureja, po sodni praksi (primer: VDS sklep Pdp 1696/2002) pa se za primer, če zakon štetja rokov ne določa, za zapolnitev take praznine smiselno uporabijo določbe zakona, ki štetje rokov določa. Sklepati je,