Danes je 24.7.2024

Input:

Sejnine (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)

19.2.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

4.1.7.3 Sejnine (obdavčitev fizičnih oseb in knjiženje)

Anica Žgajnar

Izplačane sejnine, pa tudi druga plačila, ki se fizičnim osebam zagotavljajo na podlagi njihovega članstva v nadzornem svetu, se obravnavajo kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja ne glede na to, ali je fizična oseba sicer zaposlena v družbi ali je v članstvo nadzornega sveta imenovana kot zunanji predstavnik.

Vlada RS je poenotila določanje sejnin v javnem sektorju ter nagrad članom nadzornih svetov gospodarskih družb, na katere ima država prevladujoč vpliv.

Že v letu 2009 je bila sprejeta Uredba o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih