Danes je 26.3.2023

Input:

Sklep o uspešno oziroma neuspešno opravljenem poskusnem delu v vzgoji in izobraževanju

30.1.2023, , Vir: Verlag Dashöfer

16.16 Sklep o uspešno oziroma neuspešno opravljenem poskusnem delu v vzgoji in izobraževanju

Strokovna sodelavka

Odprite vzorec v Wordu.

Naziv/ime delodajalca

Številka:

Datum:

Na podlagi 25. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94 in vse spremembe ter dopolnitve; v nadaljnjem besedilu KPVIZ) komisija za spremljanje dela delavca/ke _______________ na poskusnem delu, na delovnem mestu _______________ izdaja  

UGOTOVITVENI SKLEP O USPEŠNO/NEUSPEŠNO _______________ (uporabiti ustrezno) OPRALJENEM POSKUSNEM DELU

I.

Delavec/ka ______________ (ime in priimek), rojen/a ______________, na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi za