Danes je 23.4.2024

Input:

Sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin (ZDR-1)

27.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

1.2.8 Sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

NOVELA ZDR-1D:

4. člen ZDR-1D

V 49. členu se za četrtim odstavkom dodajo novi peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:

»(5) Če spremembo pogodbe o zaposlitvi ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi predlaga delavec zaradi izboljšanja zaposlitve oziroma pogojev dela, mora delodajalec pisno utemeljiti svojo odločitev najkasneje v 30 dneh. Pisna utemeljitev se lahko pošlje tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

(6) Predlog iz prejšnjega odstavka lahko delavec poda po poteku šestih mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi oziroma po poteku poskusnega dela, ko traja dlje kot šest mesecev.

(7) Če delavec delodajalcu poda enak predlog iz petega odstavka tega člena, mora delodajalec pisno utemeljiti svojo odločitev le, če je od predhodno podanega predloga preteklo najmanj eno leto.«.

Komentar

Direktiva 2019/1152/EU zahteva vzpostavitev možnosti delavca, da od delodajalca zahteva drugo, bolj predvidljivo in varno obliko zaposlitve, če je le ta na voljo. Delodajalec mora biti zavezan delavcu podati obrazložen