Danes je 26.1.2022

Input:

Sprememba stališča Ministrstva za javno upravo in Furs vezano na povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

30.11.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

3.61 Sprememba stališča Ministrstva za javno upravo in Furs vezano na povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Fenja Borštnar

1. Sprememba pojasnila Ministrstva za javno upravo

Ministrstvo za javno upravo (MJU) je dne 19. 11. 2021 na svoji spletni strani: https://www.gov.si/teme/povracila-stroskov-in-drugi-osebni-prejemki/ objavilo spremenjeno stališče o ugotavljanju razdalje pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnemu uslužbencu. Spremenjeno stališče se nanaša na izračun razdalje za obračun in izplačilo stroškov prevoza na delo in z dela.

Določbo Aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21), da se za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela za razdaljo od naslova stalnega ali začasnega bivališča oziroma naslova v kraju, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela (bivališča), do naslova v kraju opravljanja dela (naslov dela) javnemu uslužbencu po najkrajši varni poti prizna kilometrina v višini 10 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne