Danes je 23.7.2024

Input:

Spremembe pravilnikov na podlagi novel ZDoh-2U in ZPIZ-2F

20.5.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 8 minut

4.1.3.4.5 Spremembe pravilnikov na podlagi novel ZDoh-2U in ZPIZ-2F

Martina Zdravje, odvetniška kandidatka

Dne 25. 4. 2019 sta bili sprejeti noveli Zakona o dohodnini in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerima je zakonodajalec regres v višini povprečne mesečne plače zaposlenega v RS razbremenil plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter plačila dohodnine.

1. člen Zakona o spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2F), Ur. l. RS št. 28 – 1328/2019, spreminja doslej veljavno določilo 3. alineje 3. odstavka 144. člena ZPIZ-2, da se prispevki plačujejo od zneska regresa za letni dopust, ki presega 70 % povprečne plače zaposlenih v RS za predpretekli mesec. Z omenjeno novelo ZPIZ-2F se torej od regresa za letni dopust v višini do 100 % povprečne plače ne bodo obračunali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sprememba se uporablja že za regres za letni dopust, prejet od 1. 1. 2019 dalje.

V posledici te spremembe je bil sprejet Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 29/2019), ki uveljavlja naslednje spremembe Prilog 7 in 9 Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost:

  • Priloga 7 - obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka, se spremeni tako, da se v polje 114 po novem