Danes je 2.12.2022

Input:

Stališče FURS glede izplačil iz šolskega sklada

19.9.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

4.1.3.4.7 Stališče FURS glede izplačil iz šolskega sklada

Avtorji založbe

Stališče FURS glede izplačil iz šolskega sklada:

Z zadnjo novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, s spremembami, v nadaljevanju: ZOFVI) ter z novo opredelitvijo namena porabe sredstev šolskega sklada se spreminja davčna obravnava takšnih izplačil, in sicer se ne glede na določbe 25. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11, s spremembami, v nadaljevanju: ZDoh-2) dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača od izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada. Po mnenju FURS-a to velja za vsa izplačila iz šolskega sklada, ki se izplačujejo v skladu z določbami 135. člena ZOFVI.

Nasvet za poročanje FURS o izplačilih iz šolskega sklada oproščenih plačila dohonine

DOSTAVA PODATKOV ZA DAVČNO LETO 2022 V ZVEZI Z OPROŠČENIMI IZPLAČILI IZ ŠOLSKEGA SKLADA

V prehodni določbi Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-M, UL RS, številka 172/2021) je določeno, da se do drugačne ureditve v Zakonu o dohodnini, ne glede na trenutne določbe 25. člena ZDoh-2, dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača tudi od izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada. Ta določba se uporablja od 1. januarja 2022.

Sprememba ZOFVI-M odpravlja obdavčitev izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada ter spreminja pravila delovanja šolskih skladov.

ZOFVI-M je na področje