Danes je 17.4.2024

Input:

Terjatve in obveznosti med proračunskimi uporabniki (konto 14 in 24)

6.7.2017, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

Vsebino celotne on-line klepetalnice v pdf obliki si lahko naložite tukaj.

Kje najdemo opredelitev kratkoročnih terjatev za uporabnike EKN?

Opredelitev kratkoročnih terjatev in pravila njihovega evidentiranja najdemo v 9. členu Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15) ter v 17. členu Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16).

Kje najdemo opredelitev kratkoročnih obveznosti za uporabnike EKN?

Opredelitev kratkoročnih obveznosti do uporabnikov EKN in pravila njihovega evidentiranja najdemo v 12. členu Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15) ter v 27. členu Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16).

Zavod RS za zaposlovanje evidentira terjatve do dolžnikov iz naslova dejavnosti Zavoda