Danes je 20.5.2024

Input:

Terjatve (SRS 5) - merjenje

17.10.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 4 minute

4.4.10.3 Terjatve (SRS 5) – merjenje

Fenja Borštnar

Ob začetnem pripoznanju se terjatve izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz listin (računov, dobropisov, pogodb). Listine temeljijo na že nastalih in dokumentiranih poslovnih dogodkih. Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali zmanjšajo v skladu z dogovorom, zaradi kasnejših popustov, vračil prodanega blaga ali proizvodov, priznanih reklamacij in kasneje ugotovljenih napak.

Terjatve morajo biti prikazane z utemeljenimi poplačljivimi zneski.

Popravki vrednosti terjatev, za katere organizacija ocenjuje, da jih ni mogoče v celoti poplačati, se za terjatve pomembnih vrednosti oblikujejo posamično, za ostale terjatve pa lahko v odstotku, izračunanem na podlagi izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v prihodnosti. Popravki vrednosti terjatev