Danes je 18.6.2024

Input:

Tržna dejavnost v javnih zavodih (javnem sektorju)

21.3.2023, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:33:31

Poglavja

Javni zavodi so prvenstveno ustanovljeni za zagotavljanje javne službe na različnih področjih kot so izobraževanje, kultura, zdravstvo, socialno varstvo, šport,.... Tržna dejavnost je javnem zavodu dovoljena le pod določenimi pogoji, ki so se z letom 2022 dodatno zaostrili. Tržna dejavnost v računovodskih izkazih izkazana transparentno in v skladu s predpisi, da se izloči tveganje prelivanja sredstev javne službe na tržno dejavnost. V kolikor javni zavod izvaja tržno dejavnost, so javni uslužbenci so lahko upravičeni do izplačila delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

Namen on-line seminarja je predstaviti:

  • zakonske osnove za izvajanje tržne dejavnosti v javnih zavodih,
  • njeno razmejitev glede na javno službo,
  • predstaviti novosti na področju tržne dejavnosti v letu 2022,
  • način oblikovanja tržnih cen in
  • delovno uspešnost iz naslova tržne dejavnosti s primeri izračuna.

 

Predavateljica:

Polona Gostan, univ. dipl. ekon., preizkušena državna notranja revizorka, ki ima pridobljen tudi naziv preizkušeni računovodja v javnem sektorju (mednarodni certifikat CIPFA). V preteklosti zaposlena v finančnem oddelku občinske uprave ima več kot 15  letne delovne izkušnje na področju javnih financ in računovodstva občin, javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter drugih proračunskih uporabnikov. Hkrati pa že od leta 2011 bogate izkušnje pri izvajanju notranjih revizij proračunskih uporabnikov. Polona Gostan je tudi avtorica strokovnih prispevkov, ki obravnavajo področja notranjega revidiranja, poslovanja proračunskih uporabnikov, določanja plač in računovodstva za založbo Verlag Dashöfer. Prispevki, ki so objavljeni v vestniku Javni sektor in na portalu SEJA, vsebujejo praktične rešitve za različna opravila, ki jih izvajajo računovodje, kadroviki in drugi strokovni delavci v javnem sektorju.