Danes je 21.2.2024

Input:

Ukrepi iz ZDUOP, ki vplivajo na obračun plač

5.2.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

1.56 Ukrepi iz ZDUOP, ki vplivajo na obračun plač

Vanja Mavri

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) je bil objavljen v Uradnem listu 15/2021 z dne 4. 2. 2021 in velja od 5. 2. 2021

Dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju (6. člen ZDUOP)

6. člen ZDUOP spreminja 125. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/2020 - ZIUOPDVE), ki določa dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, in sicer: 

- po spremenjenem prvem odstavku 125. člena ZIUOPDVE so do dodatka za delo v rizičnih razmerah upravičeni direktorji v javnem sektorju, kot jih določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki so vključeni v aktivnosti in izvajanje ukrepov za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitev in obvladovanje COVID-19.

Pred uveljavitvijo ZDUOP je prvi odstavek 125. člena ZIUOPDVE določal - do dodatka so upravičeni direktorji, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva.

Višina dodatka

Dodatek znaša 65 odstotkov urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa (določa jo prvi odstavek 125. člena ZIUOPDVE in se ne spreminja). Dodatek se ne