Danes je 13.6.2024

Input:

Ukrepi po ZIUZEOP za občino (obračun za april)

6.5.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

1.41 Ukrepi po ZIUZEOP za občino (obračun za april)

Breda Koren

Kot občina (neposredni proračunski uporabnik) smo v skladu s 64. členom ZIUZEOP in Navodilom MF z dne 10.4.2020 dolžni pri plačilih in izdanih računih upoštevati spremenjene plačilne roke:

- plačilni rok osem dni za račune, ki so prejeti od 11. aprila 2020 dalje (pomeni z dnem, ko zakon začne veljati oziroma naslednji dan po objavi zakona v Uradnem listu). Navedena ureditev se uporablja do 31. maja 2020, razen, če bodo ukrepi, skladno z 20. členom ZIUZEOP, podaljšani za 30 dni in

- 60 dnevni plačilni rok za račune izdane od 11. aprila 2020 dalje do enega leta po razglasitvi konca epidemije.

V okviru občine deluje režijski obrat kot nesamostojna pravna enota, ki se ukvarja z izvajanjem storitev gospodarske javne službe GJS vodooskrbe ter čiščenja in odvajanja odpadnih voda. Omenjene storitve v večini primerov izvajajo komunalna podjetja, ki kot javna podjetja niso proračunski uporabnik in zanje ti spremenjeni plačilni roki ne veljajo. Zanima nas, ali 60 dnevni plačilni rok velja tudi za storitve zaračunavanja porabe vode ter čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ki jih režijski obrat zaračunava gospodinjstvom in pravnim osebam.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) na področju plačil določil nekatere izjeme, in sicer v 64. členu določa plačilne roke za proračunske uporabnike zasebnim podjetjem - osem dni.

Kot izhaja iz Navodila Ministrstva za finance z dne 10. 4. 2020 je navodilo pripravljeno za proračunske uporabnike državnega proračuna, analogno pa se uporablja tudi za proračunske uporabnike občinskih proračunov.

Zakon o spremembah in dopolnitvah