Danes je 24.5.2024

Input:

Ur. l. RS 1143/2018, Pravilnik o registru kolektivnih tožb, z dne 21.4.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o registru kolektivnih tožb
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje registra kolektivnih tožb (v nadaljnjem besedilu: register), natančneje določa podatke in dokumente, ki se objavijo v registru, način dostopa do registra in trajanje objave podatkov in dokumentov v kolektivnih postopkih po Zakonu o kolektivnih tožbah (Uradni list RS, št. 55/17; v nadaljnjem besedilu: zakon), za katere zakon določa, da se javno objavijo v registru.
2. člen
(vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje registra)
(1)  Register vzpostavi, vzdržuje in upravlja Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vrhovno sodišče) v elektronski obliki.
(2)  Spletna stran sodstva na vidnem mestu vsebuje povezavo za dostop do registra.
(3)  V registru se vpisujejo, vodijo in