Danes je 24.5.2024

Input:

Ur. l. RS 1245/2018, Obvezna razlaga prve in druge alinee 1. točke tarifne številke 3 in 2. točke tarifne številke 4 Odvetniške tarife, z dne 20.4.2018

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj