Danes je 24.7.2024

Input:

Ur. l. RS 1995/2019, Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019, z dne 29.6.2019

SKLEP
o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2019
I
Deleži prevzemanja odpadne embalaže pri