Danes je 24.7.2024

Input:

Ur. l. RS 1996/2019, Sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja