Danes je 13.6.2024

Input:

Ur. l. RS 2253/2008, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, z dne 28.11.2020

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
UREDBA
o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenceZadnja sprememba
Številka
Veljavno od
Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence
3100/2020
28.11.2020
1. člen
(vsebina)
(1)  Ta uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, razen za javne uslužbence v drugih državnih organih, kakor jih določa zakon, ki ureja javne uslužbence.
(2)  Ne glede na prejšnji odstavek določa ta uredba pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi za javne uslužbence v pravosodnih organih, to je na sodiščih, državnem