Danes je 17.4.2024

Input:

Ur. l. RS 3035/2017, Merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe, z dne 18.11.2017

MERILA
za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe
1. člen
Merila za kakovost dela sodnikov za oceno sodniške službe (v nadaljevanju: Merila) določajo način, na podlagi katerega se ugotavljajo kriteriji za oceno sodniške službe, opredeljeni v 28. členu Zakona o sodniški službi, in sicer:
1.  delovne sposobnosti in strokovno znanje,
2.  osebnostne lastnosti,
3.  socialne veščine,
4.  sposobnosti opravljanja nalog vodstvenega mesta.
Pri sodnikih, ki ne opravljajo nalog vodstvenega mesta, se kriterij iz 4. točke ne upošteva.
Pri sodnikih, ki opravljajo naloge vodstvenega mesta, se kriterij iz 1. točke ocenjuje v sorazmerju z opravljanjem sodniške funkcije.
2. člen
Oceno sodniške službe za sodnika izdela pristojni personalni svet.
Ocena sodniške službe mora vsebovati opredelitev do vseh kriterijev iz 1. člena teh Meril, pri čemer mora ocena vsebovati obrazloženo opredelitev kriterija iz točke 2 prvega odstavka 1. člena v primeru, ko sodnikovo ravnanje negativno odstopa od ravnanja drugih sodnikov. Kadar opredelitev glede določenega kriterija ni mogoča, personalni svet v oceni sodniške službe za to navede razloge.
Personalni svet pri oceni sodniške službe upošteva mnenje predsednika sodišča oziroma vodje oddelka iz 3. člena Meril, podatke, ki jih sam pridobi z vpogledom v ustrezno število zadev v skladu s 7. členom Meril, podatke, ki izhajajo iz osebnega spisa sodnika in mnenje oddelka iz 5. člena Meril.
Sodnik lahko v svoj osebni spis kadarkoli vloži kakršnokoli listino ali pisanje, za katerega ocenjuje, da bi lahko bilo pomembno pri ugotavljanju kriterijev iz 1. člena Meril.
3. člen
Za ocenjevanje kriterija iz 1. točke 1. člena Meril predsednik sodišča oziroma vodja oddelka, na katerem ocenjevani sodnik opravlja sodniško službo, poda mnenje:
-  o tem, ali sodnik učinkovito vodi postopke, pri čemer upošteva povprečno število opravljenih narokov v zadevah, ki jih je sodnik rešil v ocenjevalnem obdobju. Upošteva tudi povprečno trajanje postopkov, ki jih je vodil le ocenjevani sodnik in so bili zaključeni v ocenjevalnem obdobju;
-  o tem, ali sodnik rešuje