Danes je 20.4.2024

Input:

Ur. l. RS 47/2017, Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, z dne 28.1.2017

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
PRAVILNIK
o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na delovnem področju Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva, družinske politike, enakih možnosti žensk in moških, varstva pred diskriminacijo ali varstva človekovih pravic, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja ter varnosti in zdravja pri delu.
2. člen
Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva na področju socialnega varstva so:
-  prispevanje k razvoju področja socialnega varstva tako, da društvo širi strokovno znanje z organiziranjem in