Danes je 6.2.2023

Input:

Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

1.2.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

6.1.1 Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov

Strokovna sodelavka

Posredni uporabniki proračuna države in občine pripravljajo kadrovske načrte in spremljajo realizacijo njihovega izvajanja upoštevaje določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 z dne 1. 12. 2021; v nadaljevanju: ZIPRS2223), ki se je začel uporabljati 1. 1. 2022 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21 z dne 24. 12. 2021), ki je začela veljati 25. 12. 2021.

I.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021in 2022 - ZIPRS2122

Politiko zaposlovanja in s tem v povezavi pripravo kadrovskih načrtov določa ZIPRS2223, ki v drugem odstavku 65. člena posrednim uporabnikom proračuna države in občin nalaga, da ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejmejo tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom in, da pripravijo kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 65. člena ZIPRS2223, ki določa: