Danes je 20.4.2024

Input:

Usmeritve glede organizacije dela in urejanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v občinah

17.3.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 5 minut

UVOD

 

Zaradi pojava širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19), ki ogroža življenje in zdravje ljudi, in zaradi preprečevanja njenega nadaljnjega širjenja je treba drugače organizirati delovni proces. Pri tem je treba upoštevati možnosti opravljanja dela glede na vrsto in vsebino nalog ter tudi možnosti javnega uslužbenca, zato so v nadaljevanju navedene različne možnosti glede statusa javnih uslužbencev in s tem povezanega plačila.

 

Pravice in obveznosti javnih uslužbencev v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti ureja Zakon o javnih uslužbencih - ZJU (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), ki v 5. členu določa, da za delovna razmerja javnih uslužbencev ter za pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja veljajo tudi predpisi, ki urejajo delovna razmerja, in kolektivne pogodbe, kolikor ta ali drug poseben zakon ne določa drugače.

 

 I. MOŽNOSTI GLEDE ORGANIZACIJE DELA

 

 1. Začasna