Danes je 2.12.2022

Input:

Usmeritve za hibridni način dela v državni upravi

12.9.2022, , Vir: Verlag Dashöfer

1.128 Usmeritve za hibridni način dela v državni upravi

Strokovna sodelavka

Vlada Republike Slovenije je 18. 8. 2022 sprejela Usmeritve za hibridni način dela v državni upravi (objavljene so na internetni strani Ministrstva za javno upravo na naslednji povezavi: https://www.gov.si/novice/2022-08-18-vlada-sprejela-usmeritve-za-hibridni-nacin-dela-v-drzavni-upravi/), ki pa niso pravno zavezujoč akt, temveč pomenijo zgolj smernice oziroma priporočila za izvajanje hibridnega načina dela v državni upravi in so pomoč posameznim ministrstvom pri pripravi internih aktov.*

Namen Usmeritev za hibridni način dela v državni upravi je v največji možni meri zagotoviti enoten način opravljanja dela na domu.

Priporočila Usmeritev gredo v smeri hibridnega način dela, kar pomeni, da je delovni teden javnega uslužbenca sestavljen iz dela v prostorih delodajalca in dela na domu, pri čemer dela na domu javnemu uslužbencu ni mogoče odrediti in se izvaja