Danes je 13.7.2024

Input:

Uveljavljanje povračila nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok in do povračila izplačanih nadomestil plač zaposlenim na začasnem čakanju na delo po ZZUOOP in ZIUOPDVE

8.1.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 9 minut

1.55 Uveljavljanje povračila nadomestila plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok in do povračila izplačanih nadomestil plač zaposlenim na začasnem čakanju na delo po ZZUOOP in ZIUOPDVE

Strokovna sodelavka

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok in do povračila izplačanih nadomestil plač zaposlenim na začasnem čakanju na delo urejata Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/12 z dne 23. 10. 2020 – ZZUOOP), ki je začel veljati 24. 10. 2020 in Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20 z dne 27. 11. 2020 - ZIUOPDVE), ki je začel veljati 28. 11. 2020.

Povračilo izplačanih nadomestil plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile – varstvo otrok (57. do vključno 67. člen ZZUOOP in 20. člen do vključno 29. člen ZIUOPDVE)

Kdo so upravičeni delodajalci med neposrednimi ali posrednimi uporabniki proračuna RS oziroma proračuna občine do povračila sredstev?

Po 24. členu ZIUOPDVE (spreminja 61. člen ZZUOOP) lahko pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem, ki niso mogli opravljati dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otrok, uveljavlja tisti neposredni ali posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je v letu 2019 znašal 70 oziroma maj kot 70 odstotkov.

Uveljavljanje pravice do povračila sredstev za izplačana