Danes je 15.7.2024

Input:

Uvrstitev javnega uslužbenca v plačni razred na podlagi 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

5.3.2024, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 7 minut

4.1.2.3 Uvrstitev javnega uslužbenca v plačni razred na podlagi 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)

Strokovna sodelavka

I.

Določitev plačnega razreda javnemu uslužbencu ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv

Prvi stavek prvega odstavka 19. člena ZSPJS določa:

»Ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv se javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, v katerega je uvrščeno delovno mesto, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje, oziroma na katerega je bil premeščen, oziroma v plačni razred, v katerega je uvrščen naziv, v katerega je imenovan.« 

Pravilo prvega stavka prvega odstavka 19. člena ZSPJS torej je, da se javnega uslužbenca se ob zaposlitvi, premestitvi in imenovanju v naziv oziroma višji naziv uvrsti v izhodiščni plačni razred delovnega mesta.

Prikazano na primeru, upoštevaje pravilo prvega stavka prvega odstavka 19. člena ZSPJS:

Javnega uslužbenca se ob zaposlitvi (mišljena je prva zaposlitev v javnem sektorju oziroma zaposlitev pri drugem delodajalcu v okviru javnega sektorja) npr. na delovnem mestu TAJNIK VIZ VI, za katerega je kot plačni razred brez napredovanj oziroma izhodiščni plačni razred določen 25 plačni razred, kot maksimalen plačni razred, ki se ga doseže z napredovanji, pa 35