Danes je 24.7.2024

Input:

Verodostojna knjigovodska listina v javnem sektorju in njeno arhiviranje

30.10.2018, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:49:21

Poglavja

Urad RS za nadzor poračuna ugotavlja nedoslednosti pri izvajanju notranjih aktov proračunskih uporabnikov ter pomanjkljivo dokumentiranje. V video seminarju zato izpostavljamo, kaj so verodostojne knjigovodske listine in kako se z njimi ravna po pravilih.

Predavateljica Majda Gominšek nas v predavanju vodi skozi zakonsko podlago, ki ureja področje dokumentiranja, podrobneje predstavi pripravo, kontrolo in hrambo knjigovodske listine ter pravilne načine arhiviranja. 

 

Kazalo vsebine:

 • Zakonska podlaga
 • Kaj je knjigovodska listina?
 • Vrste računovodskih listin
 • Sestavljanje in prenašanje knjigovodske listine
 • Kontroliranje knjigovodske listine
 • Hramba knjigovodske listine
 • Interni akt javnega zavoda
 • Roki in načini arhiviranja
 • Urejenost arhiva
 • Označevanje
 • Materialni pogoji hrambe
 • Uničevanje gradiva
 • Roki arhiviranja po PSR
 • Drugi predpisi, ki vplivajo na arhiviranje

  

Predavatelj

Majda Gominšek

Majda Gominšek

finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.