Danes je 21.6.2021

Input:

Vlada podaljšala ukrep glede prisotnosti javnih uslužbencev na delovnih mestih v organih državne uprave zaradi zajezitve širjenja tretjega vala epidemije

12.4.2021, Vir: Vlada RS

Predstojnikom organov državne uprave je Vlada naložila, da upoštevaje vrsto in naravo nalog organa v obdobju od vključno 12. aprila 2020 do vključno 18. aprila 2021 zagotovijo, da bo na delovnih mestih prisotnih največ 20 odstotkov javnih uslužbencev.

 

Hkrati je priporočila, da javni uslužbenci, pri katerih delovni proces ne omogoča izvajanja delovnih nalog od doma, koristijo letni