Danes je 20.4.2024

Input:

Vpliv pobota na postavko premoženjske bilance obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

12.11.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

5.5.4 Vpliv pobota na postavko premoženjske bilance obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje

Gordana Gliha in Peter Kocjančič

Pobot medsebojnih terjatev in obveznosti med proračunskimi uporabniki istega proračuna vpliva na višino postavke obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v premoženjski bilanci. Zavezanci za oddajo premoženjskih bilanc imajo zaradi tega velikokrat težave pri pripravi obrazložitev sprememb navedene postavke. Vpliv pobota je namreč eden od mogočih vzrokov za spremembo stanja v medletni primerjavi. Metodologija pobota je namreč vgrajena v same obrazce na spletnem portalu AJPES.

Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Pravilnik PB) v metodologiji za izpolnitev obrazca premoženjska bilanca posrednega uporabnika proračuna (npr. osnovne šole, zdravstveni domovi, srednje šole, bolnišnice…) določa, da postavka premoženjska bilance posrednega uporabnika proračuna Obveznosti za sredstva prejeta v