Danes je 16.5.2021

Input:

Vpliv pomoči PKP na izračun odbitnega deleža

14.4.2021, Vir: FURS

Pojasnilo FURS številka 429-356/2021 z dne 26.2.2021 in 14. 4. 2021 navajamo v celoti

 V zvezi z vprašanji, če so ukrepi oz. plačila, ki jih davčni zavezanec prejme iz naslova protikorona ukrepov za blažitev posledic koronavirusa (PKP-1(opomba 1), PKP-2 (opomba 2), PKP-3 (opomba 3), PKP-4 (opomba 4), PKP-5 (opomba 5), PKP-6 (opomba 6) in PKP-7 (opomba 7)) zaradi izpada prihodkov, oprostitve plačila davkov in prispevkov ali povračilu dodatnih stroškov, ki so mu nastali v obdobju epidemije COVID-19, po DDV zakonodaji obravnavajo kot prave subvencije, ki se pri davčnem zavezancu, ki opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost in uveljavlja odbitek DDV z uporabo odbitnega deleža za vso dejavnost, subvencije, ki se vštevajo v imenovalec odbitnega deleža, vam posredujemo pojasnilo, usklajeno z Ministrstvom za finance.  

 Najprej izpostavljamo, da davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno dejavnost in/ali oproščeno dejavnost s pravico do odbitka DDV, in prejme subvencije, zaradi prejetih subvencij ne izračunava odbitnega deleža.

 Tudi davčni zavezanec, ki opravlja obdavčeno dejavnost in/ali oproščeno dejavnost brez pravice do odbitka DDV, in odbija DDV po dejanskih podatkih (za njemu zaračunani DDV posebej ugotovi, ali se nanaša na obdavčeno ali na oproščeno dejavnost in uveljavlja odbitek samo za DDV, ki se nanaša na obdavčeno dejavnost), zaradi prejema subvencij ne izračunava odbitnega deleža.

 Pri davčnem zavezancu, ki opravlja obdavčeno dejavnost in oproščeno dejavnost brez pravice do odbitka DDV, in ne odbija DDV po dejanskih podatkih, ampak uveljavlja odbitek DDV z uporabo enega odbitnega deleža, ki ga določi za vso svojo dejavnost (ali z uporabo več odbitnih deležev, ki jih določi za posamezna področja svoje dejavnosti), pa se subvencije upoštevajo pri izračunu odbitnega deleža.

 Kot subvencije, ki se vštevajo v imenovalec za izračun odbitnega deleža, se štejejo torej tudi plačila, ki jih prejme davčni zavezanec za  svoje splošno poslovanje in v zvezi z opravljanjem svoje obdavčene in oproščene dejavnosti, in ne gre za plačila za opravljene dobave blaga ali storitev.

 Med subvencije, ki se vključijo v imenovalec odbitnega deleža, ne moremo šteti  nadomestil, ki so jih davčni zavezanci prejeli, ker so morali v skladu z odlokom zapreti svojo dejavnost in tudi ne nadomestil, ki so jih prejeli zaposleni za čakanje na delo.

1.Primeri ukrepov/plačil, prejetih na podlagi zgoraj navedene zakonodaje, ki se ne vključijo v izračun odbitnega deleža:

  • Povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo ter oprostitev plačila prispevkov. Delodajalec je za delavce, ki so upravičeno začasno odsotni od dela ter je za njih upravičen do povračila izplačanih nadomestil plače, oproščen plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja od nadomestila plače za obdobje veljavnosti ukrepov (do določene višine).
  • Plačilo prispevkov za poklicno zavarovanje (določeni delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za poklicno zavarovanje od plače, prejete za delo, oziroma od nadomestila plače za obdobje veljavnosti ukrepov).
  • Oprostitev plačila najemnine. Najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije nalezljive bolezni COVID-19 se ne zaračunava najemnina ali del najemnine.
  • Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa. Delodajalec za delavce, ki so