Danes je 22.4.2024

Input:

Vpliv pravnoorganizacijskih oblik proračunskih uporabnikov na premoženjsko bilanco 2022

20.3.2023, Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 01:00:11

Poglavja

Premoženjska bilanca predstavlja izkaz premoženja, pri katerem se terjatve in obveznosti med proračunskimi uporabniki (PU) izločijo na podlagi metodologije pobota.

Predavateljica bo glede na pravnoorganizacijsko obliko PU opozorila na posebnosti v premoženjski bilanci. Pri obravnavi premoženja je namreč potrebno izhajati iz pravnoorganizacijske oblike PU.

Z navedenim izobraževanjem bodo zato PU lahko pridobili informacije, ki jim bodo v pomoč pri pripravi podatkov premoženjske bilance. V letu 2022 se spreminja Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin, ki metodologije ne bo spremenil, bo pa vsebina bolj jasno opredeljena. Sprememba pa bo veljala za poročanje za leto 2022.

 

Predavateljica: