Danes je 23.4.2024

Input:

Vsebina pogodbe (ZDR-1)

27.12.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 5 minut

1.2.6 Vsebina pogodbe (ZDR-1)

dr. Etelka Korpič-Horvat, dr. Darja Senčur Peček, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

NOVELA ZDR-1D:

3. člen ZDR-1D

V 31. členu se v prvem odstavku deveta alineja spremeni tako, da se glasi:

»− določilo o plačilu dodatkov in drugih sestavinah plače delavca, plačilnem obdobju, plačilnem dnevu in o načinu izplačevanja plače,«.

Za enajsto alinejo se doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:

»− določilo o usposabljanju, ki ga zagotovi delodajalec,«.

Dosedanji dvanajsta in trinajsta alineja postaneta trinajsta in štirinajsta alineja.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) V pogodbi o zaposlitvi se glede vprašanj, navedenih v sedmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti alineji prejšnjega odstavka, stranki lahko sklicujeta na zakone,