Danes je 24.1.2021

Input:

Zadeva: Odgovori v zvezi z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19

8.1.2021, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Pojasnilo številka 1002-43/2021/2 navajamo v celoti:

 

»Spoštovani,

 

na Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za javno upravo ste naslovili dopis s prošnjo za razlago določb Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20 - ZIUPOPDVE).

 

V nadaljevanju vam podajamo odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva (87. člen ZIUPOPDVE). Odgovore na vprašanja, ki se nanašajo na 32. člen ZIUPOPDVE (začasna razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb in dodatek zaradi začasne razporeditve), 33. člen ZIUPOPDVE (dodatek za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19) in 46. člen ZIUPOPDVE (nadomestilo plače v primeru okužbe na delovnem mestu) sodijo v pristojnost Ministrstva za zdravje.

 

ZIUPOPDVE v 87. členu določa, da javnim uslužbencem na delovnih