Danes je 31.7.2021

Input:

Zadeva: Razglasitev epidemije – izplačevanje dodatka za delo v rizičnih razmerah in vzorec sklepa o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela ter časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih

20.10.2020, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Besedilo državnega organa številka 1002-1259/2020/1 navajamo v celoti:

"Spoštovani,

v Uradnem listu RS, št. 146/20 je bil dne 18.10.2020 objavljen Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: Odlok), s katerim je bila od vključno 19. 10. 2020 do vključno 17. 11. 2020 razglašena epidemija, zato je ponovno izpolnjen eden od pogojev za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, kot ga določa 11. točka prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18).

V zvezi z izplačevanjem dodatka za delo v rizičnih razmerah je Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za javni sektor sprejela razlago 11. točke prvega odstavka v povezavi z drugim odstavkom 39. člena KPJS  (Uradni list RS, št. 48/20).

Besedilo razlage se glasi:

»Javnemu