Danes je 21.2.2024

Input:

Zadeva: Vprašanje glede začasnega čakanja na delo – odgovor

4.12.2020, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČas branja: 7 minut

Pojasnilo državnega organa 1101-1009/2020/3 navajamo v celoti:

»V odgovoru na vaše vprašanje glede začasnega čakanja na delo doma v povezavi z interventno zakonodajo, ki smo ga prejeli s strani Ministrstva za javno upravo odstopljenega v pristojno reševanje, uvodoma pojasnjujemo, da Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ni pristojno dajati pravnih nasvetov strankam v konkretnih postopkih niti podajati obvezujočih pravnih mnenj. Kot upravni organ podaja pojasnila v zvezi z zakonsko ureditvijo delovnopravnih vprašanj ter oblikuje neobvezujoča pravna mnenja oziroma strokovna stališča z vidika splošne delovnopravne ureditve. Za odločanje v konkretnih spornih zadevah s področja delovnega prava je pristojno delovno sodišče v individualnih delovnih sporih. Za strokovno pomoč in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja delovna razmerja, je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

 

Glede na to, da se vaše konkretno vprašanje nanaša na javne uslužbence, je uvodoma primerno izpostaviti, da Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) na podlagi prvega odstavka 2. člena ureja delovna razmerja delavcev, zaposlenih v državnih organih, v lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih