Danes je 24.6.2024

Input:

Zakon o zaščiti prijaviteljev: novosti za javni sektor

31.3.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 10 minut

2023.03.1.1 Zakon o zaščiti prijaviteljev: novosti za javni sektor

Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o.

Dne 22. februarja 2023 je v veljavo stopil novi Zakon o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju: ZZPri), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitelje prava Unije (UL L št. 305 z dne 26.11.2019, str. 17; v nadaljevanju: Direktiva (1)). Zakon prinaša sistemske mehanizme za prijavo kršitev veljavnih predpisov in ukrepe za zaščito oseb, ki takšne kršitve v svojem delovnem okolju prijavijo, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Poudariti je treba, da je domet zaščite v ZZPri zasnovan širše od zahtev Direktive, saj se nanaša na prijavo kršitev vseh predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in se hkrati uporablja tudi za anonimne prijave. Poleg navedenega pa uvaja tudi širši nabor zaščitnih ukrepov, kot jih vsebuje Direktiva. ZZPri se uporablja, če drug zakon ali pravni akt EU, ki se uporablja neposredno, vprašanj, ki so urejena s tem zakonom, ne ureja drugače. Ne uporablja pa se tedaj, kadar se uporabljata Zakon o kazenskem postopku in Zakon o tajnih podatkih (2).

Cilj sprejema zakona je preprečevati, da bi do povračilnih ukrepov proti prijaviteljem, zlasti s strani delodajalcev, sploh prišlo, in v primeru, da do njih pride, prijaviteljem zagotoviti ustrezno podporo in pomoč ter sodno varstvo. Zakon temelji na predpostavki, da se kršitve najhitreje in najlažje odkrijejo znotraj delovnega okolja, v katerem nastanejo in da imajo delodajalci zaradi načela skladnosti poslovanja interes, da se takšne kršitve tudi odpravijo. Če se bodo kršitve odkrivale hitro in prijave vsebovale vse potrebne informacije, bo nadaljnje ukrepanje in odpravljanje škode zagotovo bolj učinkovito in finančno manj obremenjujoče za delodajalce. Da pa bo dejansko prihajalo do naznanitve ugotovljenih kršitev, je treba vzpostaviti sistem, ki bo prijaviteljem