Danes je 24.6.2024

Input:

Zaprosilo za definicijo za primerljivo delovno mesto

7.10.2021, Vir: Ministrstvo za javno upravoČas branja: 6 minut

Pojasnilo državnega organa 1002-1444/2021/2 navajamo v celoti:

 "Spoštovani,

dne 26. 8. 2021 ste nam po e-pošti posredovali dopis z zaprosilom, da vam posredujemo definicijo primerljivega delovnega mesta (kaj se šteje za primerljivo delovno mesto) ter odgovor na vprašanje, kakšna je razlika med izrazoma istovrstno delovno mesto in sorodno delovno mesto.

V zvezi z navedenim vam v ministrstvu, pristojnem za sistem plač v javnem sektorju posredujemo naslednje mnenje:

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) določa skupne temelje sistema plač v javnem sektorju za uveljavitev načela enakega plačila za delo na primerljivih delovnih mestih (drugi odstavek 1. člena zakona), pri čemer pa ne zakon, ne podzakonski akti izdani na podlagi zakona in ne kolektivne pogodbe, ki urejajo plače v javnem sektorju, ne določajo definicije primerljivega delovnega mesta. ZSPJS sicer v 12. členu v zvezi z orientacijskimi delovnimi mesti določa, da so to delovna mesta, ki omogočajo primerjavo v plačnih skupinah in med plačnimi skupinami, vendar pa tudi v tej zvezi zakon ne daje definicije primerljivega