Danes je 21.2.2024

Input:

Zaprosilo za pojasnila glede odsotnosti delavca z dela zaradi karantene na domu – odgovor

30.7.2021, Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiČas branja: 9 minut

Pojasnilo državnega organa 1001-1305/2021/2 navajamo v celoti:

»Na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili zaprosilo za pojasnila v zvezi s podlago odsotnosti delavca z dela v primerih nemožnosti opravljanja dela zaradi odrejene karantene, ki je posledica prihoda iz tuje države, ter glede morebitnih upravičenj delodajalca do uveljavljanja povračila izplačanih nadomestil plače.

V odgovoru na vaše vprašanje uvodoma pojasnjujemo, da ministrstvo ni pristojno dajati pravnih nasvetov strankam v konkretnih postopkih niti podajati obvezujočih pravnih mnenj. Kot upravni organ podaja pojasnila v zvezi z zakonsko ureditvijo delovnopravnih vprašanj ter oblikuje neobvezujoča pravna mnenja oziroma strokovna stališča z vidika splošne delovnopravne ureditve. Za odločanje v konkretnih spornih zadevah s področja delovnega prava je pristojno delovno sodišče v individualnih delovnih sporih. Za strokovno pomoč in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona, ki ureja delovna razmerja, je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Glede na to, da je razvidno, da se vaše vprašanje nanaša na javne uslužbence, pojasnjujemo, da Zakon o delovnih razmerjih (opomba 1) (v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) na podlagi prvega odstavka 2. člena ureja delovna razmerja delavcev, zaposlenih v državnih organih, v lokalnih skupnostih in v zavodih, drugih organizacijah ter zasebnikih, ki opravljajo javno službo, samo v primeru, če ni s posebnim zakonom drugače določeno.

Pojasnjujemo, da je v skladu z ureditvijo ZDR-1 temeljna obveznost delavca, da opravlja delo na