Danes je 18.6.2024

Input:

Zeleno javno naročanje

10.9.2021, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

2021.09.1.7 Zeleno javno naročanje

mag. Boštjan J. Turk

Več o javnem naročanju najdete na našem portalu www.javnonarocanje.si.

Dejstvo je, da sorazmerno s tem, ko se večajo zahteve glede upoštevanja ekoloških vidikov na številnih področjih gospodarskega udejstvovanja v EU, se večajo tudi zahteve glede zelenega javnega naročanja. Zeleno javno naročanje je sicer naročanje, pri katerem naročnik po Zakonu o javnem naročanju naroča blago, storitve ali gradnje, ki imajo v primerjavi z običajnim blagom, storitvami in gradnjami v celotni življenjski dobi manjši vpliv na okolje, zagotavljajo varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo ter imajo enake ali boljše funkcionalnosti. Zeleno javno naročanje je posledično orodje, ki omogoči, da se ob porabi javnih sredstev poleg ekonomskih vidikov upoštevajo tudi okoljski vidiki, s čimer se ta javno-finančni instrument uporablja za zasledovanje ciljev okoljske politike.

Kar zadeva mednarodne vidike, je treba izpostaviti, da pri nekaterih evropskih državah zelena javna naročila predstavljajo že večino vseh javnih naročil. Med take države denimo štejejo Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Danska, Švedska in Nizozemska.