Danes je 15.7.2024

Input:

Odpoved brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi v okviru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (vzorec)

30.1.2023, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 6 minut

9.1.1.1.4.3 Odpoved brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi v okviru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (vzorec)

Strokovna sodelavka

Odprite vzorec v Wordu

Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Delodajalec (naziv/naslov) ....................

Datum: ....................

Številka: ....................

Na podlagi prvega odstavka 82. člena v povezavi s prvo alinejo prvega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmlS-A, 202/21 – odl. US 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1) delavcu ..............................., roj. ..............................., stanujočemu ..............................., po poklicu ........ ......................., zaposlenemu na delovnem mestu ..............................., z ............................... delovne dobe na dan ...............................

REDNO ODPOVEDUJEM POGODBO O ZAPOSLITVI, ŠT. ..............................., Z DNE ............................... IZ POSLOVNEGA RAZLOGA

I.

Delavcu preneha delovno razmerje v zavodu po izteku ............................... odpovednega roka, ki začne teči naslednji dan po vročitvi te odpovedi (93. člen v povezavi s