IZPOSTAVLJAMO

Realizacija podpisanih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino sindikatov (po zaporedju objav na portalu SEJA)

Korak 1: Poračun regresa za letni dopust (obvestilo MJU)

Korak 2: Uveljavljeni akti med Vlado in Sindikati (novica)

Korak 3: Pojasnilo k aktom (MJU)

Korak 4: Letni dopust in regres za letni dopust v letu 2018 (članek)

Korak 5: Dodatek za delo v deljenem delovnem čas (članek)

Korak 6: Dodatek za delo v neenakomerno razporejenem delovnem času (članek)

Korak 7: Spremembe v zvezi z dodatki po Aneksu št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, ki so začele veljati 8. 12. 2018 (članek)

Korak 8: Jubilejna nagrada v javnem sektorju (članek)

Korak 9: Povišanje plač za 1-3 plačne razrede ter ureditev stroškov dela v kolektivnih pogodbah javnega sektorja 

Korak 10: Novosti glede razporejanje delovnega časa zaposlenih v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter za zaposlene v zdravstveni negi 

Korak 11: On-line seminar bo 8. 1. 2019, prijave možne do zapolnitve prostih mest.

Korak 12: Aneks k pogodbi o zaposlitvi za občine in državne organe (vzorec MJU)

Korak 13: Aneks k pogodi o zaposlitvi za ostale osebe javnega prava ( vzorec MJU)

Korak 14: Praktične informacije - Povračila stroškov - Povračila in nadomestila zaposlenim (praktične informacije)

Korak 15: Gradivo iz seminarja glede plač in drugih stroškov dela v letu 2019

Korak 16: Razlogi za sklenitev aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi (vzorec)

Korak 17: Pravica do izplačila višje plače javnih uslužbencev v skladu z uvrstitvami delovnih mest skladno z aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z uredbama  (članek)

Korak 18: Aktivnosti delodajalcev v zvezi z udejanjanjem odpravljenih anomalij v sistemu plač javnega sektorja(članek)

Korak 19: Vsebina odpravljenih anomalij v sistemu plač javnega sektorja (članek)

Korak 20: Odprava anomalij v sistemu plač javnega sektorja - objava aneksov  (članek)

Korak 21: Dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva oziroma funkcije  (članek)

Korak 22: Pregled dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, nevarnosti in posebne obremenitve in delo v manj ugodnem delovnem času (članek)

Korak 23: Dodatek za delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik (članek)

Korak 24: Delovna uspešnost (vzorec)

Korak 25: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem iz razloga izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine (članek)

Korak 26: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem zaradi izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v letu 2017, 2018 in 2019 (članek)

Korak 27: Priprava programa dela in finančnega načrta posrednega proračunskega uporabnika za leto 2019 (tabela)

Korak 28: Uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv (članek)

Korak 29: Pravica do jubilejne nagrade v javnem sektorju in njena višina (članek)

Korak 30: Video z novostmi (za naročnike portala SEJA profi plus)

Korak 31: Veljavnost drugega odstavka 7. člena ZSPJS  (MJU)

Korak 32: Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (članek)

Korak 33: Zaprosilo za pojasnilo glede uporabe drugega odstavka 19. člena ZSPJS v povezavi s sklenjenim Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju - odgovor (pojasnilo MJU)

Korak 34: razlaga Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji - jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe (pojasnilo MJU)

 

Koledar poročanja
Februar 2019
PonTorSreČetPetSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
 
Najbližji dogodek v koledarju
18.2.2019 - izplačilo in oddaja REK-1

Oglejte si vse dogodke za ta dan

 

Praktične informacije
Najbližji dogodek v koledarju
18.2.2019 - izplačilo in oddaja REK-1

Oglejte si vse dogodke za ta dan
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR

več

več

 

Najnovejše

Razvrstitev delavca v kulturi po sprejeti novi zakonodajiGarancija

14.2.2019, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer
Zanima nas razvrstitev delavca po sprejeti novi zakonodaji (Aneks h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti - Ur.l. 80/2018): Delavec je zaposlen na delovnem mestu arhivist VII/2, šifra DM G027003 s pridobljenim nazivom arhivski ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Pomoč pri pripravi premoženjske bilance 2018

14.2.2019, Gordana Gliha, Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer
Premoženjska bilanca se oddaja preko spletnega portala AJPES. Metodoloških sprememb za leto 2018 ni bilo. Zavezanci so neposredni in posredni proračunski uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki so vpisani v register ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Knjiženje pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki s sredstvi ustanoviteljaGarancija

11.2.2019, Polona Gostan, Državna notranja revizorka, Vir: Verlag Dashöfer
Z ustanoviteljem smo sklenili pogodbo o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki. Ustanovitelj nam sredstev ni nakazal neposredno na naš TRR, temveč se je presežek odhodkov nad prihodki pokrival z asignacijskimi ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

DDV pri prodaji pripomočkov učencemGarancija

7.2.2019, DDV asistenca, mag. Aleksandra Heinzer, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer
Zavod je registriran za izobraževanje, ni zavezanec za DDV in ima enega zaposlenega. Zavod sam izdela in svojim učencem proda pripomočke, ki so specifični in ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Plačni razredi

7.2.2019, Vir: Verlag Dashöfer
Plačni razredi so določeni v predpisih za javni sektor. Delodajalec jih za delojemalca določi v sistemizaciji delovnih mest in individualnem aktu, ki pa ne sme biti v nasprotju s predpisi. Plačni razredi imajo vrednosti plače, izražene v nominalnem znesku. ...
Več

Vprašanje glede uvrščanja delovnih mest v plačne razrede pri drugih državnih organih - odgovor

6.2.2019, Vir: Ministrstvo za javno upravo
Pojasnilo državnega organa številka 0100-138/2019/2 navajamo v celoti: Prejeli smo vaše zaprosilo, v katerem navajate, da ste prejeli v vednost nov Akt o uvrstitvi delovnih mest v plačne razrede in spremembo Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Zaprosilo za pojasnilo glede uporabe drugega odstavka 19. člena ZSPJS v povezavi s sklenjenim Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju - odgovor

6.2.2019, Vir: Verlag Dashöfer
Pojasnilo državnega organa 0100-148/2019/2 navajamo v celoti: »Prejeli smo vaše zaprosilo za mnenje glede uporabe določbe drugega odstavka 19. člena ZSPJS v povezavi s sklenjenim Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Pravica do jubilejne nagrade v javnem sektorju in njena višinaGarancija

5.2.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer
Zaposleni v javnem sektorju (javni uslužbenec) je upravičen do jubilejne nagrade za 10, 20 in 30 let delovne dobe v javnem sektorju in pod pogojem, da je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju. 1. Aneksi h kolektivnim pogodbam ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Priprava kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikovGarancija

5.2.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer
Posredni uporabniki proračuna države in občine pripravljajo kadrovske načrte in spremljajo realizacijo njihovega izvajanja upoštevaje določila Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ( ZIPRS1819 ) in Uredbe ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018

Prehrana pri zaposlitvi pri dveh delodajalcihGarancija

4.2.2019, mag. Brigita Rajšter Vranović, Vir: Verlag Dashöfer
Delavka je pri nas zaposlena 4 ure dnevno ter pri drugem delodajalcu 2 uri dnevno. Ali smo ji dolžni izplačati regres za prehrano v celoti oz. ali lahko zahtevamo povračilo stroškov tudi od drugega delodajalca? Pravice in ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Najbolj brano

Letni dopust in regres za letni dopust v letu 2019Garancija

25.1.2019, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer
Na področju letnega dopusta in regresa za letni dopust za leto 2019, v primerjavi z letom 2018, sedaj veljavni predpisi (januar 2019) ne prinašajo nobenih sprememb. I. Letni dopust I.1. Pridobitev pravice do letnega dopusta V skladu s prvim ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Izdelava letnega poročila za javne zavode za leto 2018Garancija

5.12.2018, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer
Pravna podlaga za letno poročilo za javne zavode 2018 Letno poročilo javnega zavoda je sestavljeno iz: - Poslovnega poročila - Računovodskega poročila Računovodsko poročilo pa je sestavljeno iz: - Računovodskih izkazov - Pojasnil k ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Delovna uspešnostGarancija

10.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer
Po 21. členu ZSPJS so javni uslužbenci lahko upravičeni do: I. Redne delovne uspešnosti II. Delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela III. Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu I.1. Redna delovna ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Premoženjska bilanca javnih zavodov za leto 2018Garancija

19.12.2018, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer
1. Uvod Premoženjska bilanca je izkaz, ki ga določa že Ustava Republike Slovenije. Gre za prikaz vrednosti neto premoženja države in občin, saj se vse medsebojne terjatve ali obveznosti izključijo oziroma pobotajo. Roke oddaje ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Nadurno delo in dodatkiArhiv

4.7.2017, Strokovna sodelavka založbe Verlag Dashőfer, Vir: Verlag Dashöfer
Imamo več vprašanj povezanih z nadurnim delom in dodatki v vzgoji in izobraževanju, ki so zastavljena spodaj. Vprašanje 1: V zvezi z 19. členom Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju oz. 19. č ...
Več
ZakleniDostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
Najnovejše Iz zakonodaje
 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih