Danes je 1.10.2022

Praktične informacije - Obračun plač
Praktične informacije - Obračun plač

 

Kazalo:

 

1. Povzetek zneskov

Tabela: Povzetek najpomembnejših podatkov za obračun plač


Mesec

Minimalna plača 

Povprečna bruto plača

Bruto plača za tromesečje 

september

 1.074,43

2.002,27

1.999,81

Vir: Stat.si

2. Povprečna plača oktober 2021

Tabela: Povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta (PP10 N-1)


Obdobje

Pov. pl. oktober

Upokojenci, dijaki, študentje

S.p. in zasebniki

S.p. in zasebniki

Sobodajalci Sobodajalci

2022

 1.886,48 

 5,66

 10,00

30,00

4,17

12,50

To so pavšalni prispevki za zdravstveno zavarovanje 2022. Glejte tudi točko 8.

Vir: Verlag Dashöfer

3. Minimalna plača (MP)

Tabela: Minimalna plača preračunana na zneske iz predpisov, ki se sklicujejo nanjo


Obdobje

Minimalna plača (MP)

20 % MP

70 % MP

76 % MP

160% MP

Razlika Najnižja osnova za PSV* - MP

1/174 MP

Povezava

Plače, Regres za letni dopust

Invalidi

Invalidi

Izvršba

Štipendija

Plače

Upokojenci, študentje

2022

 1.074,43 

 214,89

 752,10

816,57

1.719,09

107,32

6,17

Vir: PISRS

* PSV: Prispevki za socialno varnost

4. Dohodninska lestvica

Tabela: Stopnje dohodnine pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz zaposlitve (opomba) 


Če znaša neto mesečna davčna osnova v eurih

 

Znaša dohodnina v eurih

 

Nad

Do

 

 

 

729,58

 

16 %

729,58

2.145,83

116,73

+ 26 %  nad  729,58

2.145,83

4.291,67

484,96

+ 33 %  nad 2.145,83

4.291,67

6.180,00

1.193,08

+ 39 %  nad 4.291,67

6.180,00

 

1.929,53

+ 45 %  nad 6.180,00

Vir: FURS

5. Dohodninske olajšave

Tabela: Davčne olajšave pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve


Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih

Znaša splošna olajšava v eurih

 

Nad

Do

 

 

1.143,03

   375,00 + (1.605,12 - 1,40427 x bruto dohodek)

1.143,03

 

375,00

Vir: FURS

 

Tabela: Osebne in posebne olajšave, ki se upoštevajo mesečno

Namen

Mesečna olajšava v eurih

invalidu s 100% telesno okvaro

1.515,72

zavezancu po dopolnjenem 70. letu

125,00

zavezancu, ki prostovoljni in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let

125,00 

Za 1. vzdrževanega otroka

209,17

Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

757,91

Za 2. vzdrževanega otroka

227,39

Za 3.vzdrževanega otroka

379,26

Za 4. vzdrževanega otroka

531,12

Za 5.vzdrževanega otroka

682,99

Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za

mesečno za 151,87 eura glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.

 za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana

209,17 

Vir: FURS

6. Delovni dnevi

Tabela:  Število delovnih dni po mesecih v letu 2022


2022

delovniki (ur)

prazniki (ure)

skupaj dni

skupaj ur

januar

21 (168)

 

21

168

februar

19 (152)

1 (8)

20

160

marec

23 (184)

 

23

184

april

19 (152)

2 (16)

21

168

maj

21 (168)

1 (8)

22

176

junij

22 (176)

 

22

176

julij

21 (168)

 

21

168

avgust

22 (176)

1 (8)

23

184

september

22 (176)

 

22

176

oktober

20 (160)

1 (8)

21

168

november

21 (168)

1 (8)

22

176

december

21 (168)

1 (8)

22

176

SKUPAJ

252 (2016)

8 (64)

260

2080

Vir: Verlag Dashöfer

7. Povračila stroškov

7.1 Prehrana

Tabela: Prehrana med delom

Najvišji davčno priznani znesek za prehrano med delom avgust

Regres za prehrano za javne uslužbence od 1. 7. 2022

6,12 EUR

4,94 EUR

7.2 Prevoz

Tabela: Prevoz na delo in z dela za avgust 2022

Kilometrina (prevoz na delo in z dela)

Cena litra 95 oktanskega bencina in obračunana kilometrina po postavkah

0,21 evra

0,1772 evra

Vendar se v davčno osnovo se z upoštevanjem drugega odstavka 3. člena Uredbe ne bi vštevalo povračilo do zneska 140 evrov

Vendar znesek izplačila kilometrine ni manj kot 30 evrov. Tudi povračilo stroškov v višini 30 evrov se izplača glede na dejansko število prihodov in odhodov na delo.

7.3 Kilometrina

Tabela: Kilometrina za službeno pot za avgust 2022

Obdobje

Povezava

Gospodarstvo

Javni sektor

2022

Službena pot

0,43 evra

0,5317 evra

Vir: Verlag Dashöfer

8. Druga dela (Ne zaposlitev)

Tabela: Povzetek prispevkov za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku mesečno 

Obdobje

S.p.

Zasebnik

Sobodajalci

Od 1.4. 2022

 41,04

41,04

17,09

Opomba:To so prispevki za posebne primere zavarovanja, ki se plačujejo v pavšalnem znesku.

Glejte tudi točko 2.

Vir: Verlag Dashöfer

 
IZPOSTAVLJAMO

PRIMERI KNJIŽENJA IN IZRAČUNA DNEVOV DOPUSTA IN ZNESKA REGRESA

Primer knjiženja šolskega sklada 2022

Knjiženje refundacije za izolacijo

Letni dopust in regres za letni dopust delavca, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom

VIDEO na profi plus in premium

Računovodski pogovor o aktualnih vprašanjih glede knjiženja prihodkov

Dostop do pregleda obveznosti za poročanje za tekoči mesec  tukaj.

Realizacija podpisanih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino sindikatov (po zaporedju objav na portalu SEJA)

Tukaj

POMEMBNI DATUMI

Pomembni datumi:

DDV-O 31. 8. 2022
Plače (PU, razen *) 9. 9. 2022
Plače  (*uporabljajo MF eRAC) 14. 9. 2022
Praktične informacije
Menjalniški tečaj 29.9.2022
1 EUR0,97 USD (+0,02)
1 EUR7,53 HRK (-0)
1 EUR0,89 GBP (-0)
1 EUR4,86 PLN (+0,06)
1 EUR24,69 CZK (+0,04)
Druge valute
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več
Avtorji

Mag. Edita Horvat

direktorica zasebnega zavoda IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja.

mag. Kaja Breznik Ladinik 

odvetnica, od leta 2013 zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl.

Fenja Borštnar

dipl. ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva.

Vsi avtorji

Koledar poročanja
Oktober 2022
PonTorSreČetPetSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31