Danes je 12.12.2019
Najnovejši članki

Odpoved pogodbe zaposleni za dodatno strokovno pomočGarancija

11.12.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Kaj lahko naredi ravnatelj vrtca, ki je za določen čas enega leta (od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020) zaposlil vzgojitelja predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč, ki pa nima strokovnega izpita. Imeli so razpis in ostali kandidati so ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

DDV stopnja za knjige, publikacije in portale z novicami v letu 2020

10.12.2019, Vir: Verlag Dashöfer

Z zadnjo novelo ZDDV-1 se uvaja posebna znižana 5 % DDV stopnja. Novela ZDDV-1L, ki je bila objavljena pod naslovom Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L) v Uradnem listu. RS, št. 72/2019, z dne 4. 12. 2019, določa novo ...

Dodatek za stopnjo izobrazbeGarancija

6.12.2019, Breda Koren, Vir: Verlag Dashöfer

Dne: 6. 6. 2018 sem zaključila Podiplomski magistrski študijski program Pravo in management nepremičnin, II stopnja. V nadaljevanju povzemam predmetnik izobraževalnega programa. Zanima me, ali mi lahko (novo) pridobljena izobrazba koristi pri ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1)Garancija

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Teorija za računovodsko obravnavo opredmetenih osnovnih sredstev je predstavljena v sledečih poglavjih:   Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) razvrščanje     Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) pripoznavanje     Opredmetena osnovna sredstva ( ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) - razvrščanjeGarancija

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Opredmetena osnovna sredstva (OOS) so stvari, ki - jih organizacija poseduje, da jih uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene; - jih organizacija pridobi ali izdela z namenom, ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Nakup zemljišča in gradnja poslovne zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti pri določenem uporabniku EKN - (primer)Garancija

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Določen uporabnik kupi zemljišče (Z) od fizične osebe za 80.000,00 evrov. Davek na promet nepremičnin, v višini 2% od nakupne vrednosti, plačata kupec in prodajalec - vsak polovico. Na zemljišču bodo zgradili stavbo, ki jo bodo uporabljali v ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Nakup zemljišča in gradnja poslovne zgradbe, vrednotene po modelu nabavne vrednosti pri drugem uporabniku EKN - (primer)Garancija

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Drugi uporabnik kupi zemljišče (Z) od fizične osebe za 80.000,00 evrov. Davek na promet nepremičnin, v višini 2% od nakupne vrednosti, plačata kupec in prodajalec - vsak polovico. Na zemljišču bodo zgradili stavbo, ki jo bodo uporabljali v ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Nakup opreme iz EU in stroški usposobitve opreme pri določenem uporabniku EKN (kontiranje)Garancija

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Določen uporabnik kupi opremo pri avstrijskem ID zavezancu. Opremo pripeljejo v Slovenijo in jo montirajo. Besedilo   Konto   Debet (breme)   Kredit (dobro)   Nakup stroja - obveznost   221     X   Nakup stroja - DDV samoobdavčitev - ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1) - pripoznavanjeGarancija

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Opredmeteno osnovno sredstvo (OOS) se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna , če ( SRS2016 1.7.): - je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njim in - je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Pridobitev sredstva v upravljanje od ustanovitelja - pri določenem uporabniku EKN (primer)Garancija

5.12.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Določen uporabnik od ustanovitelja dobi zgradbo. NV zgradbe je 100.000,00 evrov. PV zgradbe je 33.000,00 evrov. Določen uporabnik prevzame zgradbo in obračunava letno amortizacijo na način enakomernega časovnega amortiziranja. Letna ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
več člankov
Najbolj brani članki

Letni dopust in regres za letni dopust v letu 2019Garancija

17.5.2019, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na področju letnega dopusta in regresa za letni dopust za leto 2019 se v primerjavi z letom 2018 spreminja višina regresa, ki jo določa Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, objavljen v Uradnem listu RS, št. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Premoženjska bilanca javnih zavodov za leto 2019Garancija

19.11.2019, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

1. Uvod Premoženjsko bilanco bi lahko uvrstili med računovodski izkaz, ki ga kot edinega opredeljuje že Ustava Republike Slovenije. Po vsebini je premoženjska bilanca podobna bilanci stanja, čeprav vsebuje veliko več analitičnih ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv v obdobju od prehoda na nov plačni sistem, to je od 1.8.2008Garancija

8.4.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

I. Pravne podlage za uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv Uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede kot temeljni predpis ureja Zakon o sistemu plač v javnem ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna za leto 2019Garancija

1.7.2019, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Polletno poročilo po ZJF Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB, 14/13- popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617 in 13/18;), 63. člen ZJF , določa, da minister, pristojen za finance, oziroma župan v juliju poroča ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Delovna uspešnostGarancija

10.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Po 21. členu ZSPJS so javni uslužbenci lahko upravičeni do: I. Redne delovne uspešnosti II. Delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela III. Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu I.1. Redna delovna ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
več člankov
Seminarji

Predstavitev portala e-Revizija in novih prihajajočih sprememb Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Predavateljica: mag. Urška Skok Klima

Novela ZPVPJN-B je določila obveznost vzpostavitve portala e-Revizija, ki se začne uporabljati konec leta 2019. Preko portala bo po novem v informatizirani obliki potekalo izmenjavanje informacij v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku. V postopku sprejemanja pa je tudi novela ZPVPJN-C, ki bo tudi prinesla kar nekaj novosti. Več informacij >>>

Šola računovodenja v javnem sektorju

Predavateljica: Majda Gominšek

Veliko ljudi se šele seznanja z računovodenjem. V ta namen smo pripravili šolo računovodenja v javnem sektorju za začetnike, na kateri se boste naučili tistih pomembnih osnov, ki vas spremljajo pri vašem vsakdanjem delu. Knjiženje v javnem sektorju se razlikuje od tistega v gospodarstvu, zato je še toliko bolj pomembno, da poznate razlike in posebnosti. Na izobraževanju vas bo predavateljica seznanila tudi s spremembami SRS ter vplivom na računovodenje v javnem sektorju kot tudi z vsemi aktualnostmi na tem področju. Več informacij >>>

ON-LINE SEMINAR

Opredmetena osnovna sredstva pri določenih uporabnikih EKN

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Najbližji termin: 16. 12. 2019
Čas: 10.00 - 11.00
Cena: 39,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 3

Naroči    Več informacij

Kaj je on-line seminar?

IZPOSTAVLJAMO

Realizacija podpisanih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino sindikatov (po zaporedju objav na portalu SEJA)

Tukaj

Avtorji

Mag. Edita Dobaj

direktorica zasebnega zavoda IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja.

mag. Kaja Breznik Ladinik 

odvetnica, od leta 2013 zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl.

Fenja Borštnar

dipl. ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva.

Vsi avtorji

Koledar poročanja
December 2019
PonTorSreČetPetSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Najbližji dogodek v koledarju
15.12.2019 - rok za izdajo računa za dobave znotraj Unije

Oglejte si vse dogodke za ta dan
Praktične informacije
Najbližji dogodek v koledarju
15.12.2019 - rok za izdajo računa za dobave znotraj Unije

Oglejte si vse dogodke za ta dan
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več