Danes je 21.6.2021

Najnovejši članki

Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela za javne uslužbence od 1.6.2021 dalje (vzorec)Garancija

18.6.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

... ZA ZAPOSLENE V JAVNEM SEKTORJU NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA Izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od 1.6.2021 dalje za zaposlene v javnem sektorju na področju vzgoje in izobraževanja ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Opravljanje tržne dejavnosti preko režijskega obrataGarancija

18.6.2021, Davčno, poslovno in računovodsko svetovanje Darko Bohte s.p., Vir: Verlag Dashöfer

... Smo manjša občina, ki je v prostorih lokalne skupnosti uredila »sobo pobega«, z vsebino lokalne zgodovine, ki bo ohranjala kulturne ostanke. V skladu z Ajpesovo klasifikacijo imamo registrirano glavno dejavnost 84.110 (Splošna dejavnost ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Ključne nejasnosti v zvezi z dogovorom

18.6.2021, mag. Edita Horvat, Vir: Verlag Dashöfer

... V kolikor imate vprašanje povezano z obračunom plače za junij, ki se nanaša na vsebino Dogovora, ki je bil sklenjen med Vlado RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, ga zastavite na on-line-klepetalnici. Pričakujemo vprašanja glede povračil stroškov prehrane na delu, terenskega ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Pravilnik o popisu (priprava dokumentov za javni zavod) PLUS povračila stroškov prevoza na delo in iz dela

17.6.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... S popisom se ugotavlja popisne razlike, vzroke zanje in predlaga spremembe. O dokumentih povezanih s popisom, je potekal on-line seminar. S popisom se ugotavlja popisne razlike, vzroke zanje in predlaga spremembe. O dokumentih povezanih s popisom, je potekal on-line seminar. Pomembno je, da je končno ...

Poročanje o izvrševanju proračuna občine (polletno poročilo) v letu 2021Garancija

16.6.2021, Polona Gostan, Preizkušeni računovodja javnega sektorja, Preizkušeni državni notranji revizor, Vir: Verlag Dashöfer

... Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 - ZFisP , 96/15 - ZIPRS1617 , 13/18 in 195/20 - odl. US), v nadaljevanju ZJF , določa sestavo, pripravo ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Praktične informacije - Povračila stroškov - Dnevnice

Vir: Verlag Dashöfer

... Tabela: Dnevnice za Slovenijo po davčni Uredbi Država Valuta Nad 12 ur Nad 12 ur, vključen zajtrk 8-12 ur 8-12 ur, vključen zajtrk 6-8 ur Slovenija € 21,39 19,25 10,68 9,08 7,45 Tabela: Dnevnce za Slovenijo od 1. 6. 2021 po Dogovoru o odpravi varčevalnih ukrepov ...

Dostop do povezave do predpisov zaradi tehničnih težav

Vir: Verlag Dashöfer

... Pri posodabljanju predpisov na portalu založbe Verlag Dashofer SEJA občasno prihaja do težav. Kadar te niso odpravljene, vas prosimo, da uporabljate določene predpise na portalu PISRS, ki ga ureja Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo. Napake so v naslednjih predpisih, zato vam spodaj podajamo ...

Praktične informacije - Povračila stroškov - Povračila in nadomestila zaposlenim

Vir: Verlag Dashöfer

... Postavka Znesek Regres za prehrano za javne uslužbence od 1. 6. 2021 4,30 EUR Nadomestilo za ločeno življenje 140,54 EUR Regres za letni dopust za leto 2021 1.050,00 EUR Jubilejna nagrada (delovna doba v javnem sektorju) za 10 let delovne dob 288,76 EUR za 20 let ...

Popravek članka Poročanje o izvrševanju proračuna občine (polletno poročilo) v letu 2021- manjkajoča tabela

Vir: Verlag Dashöfer

... Konto/ proračunski uporabnik/ Šifra NRP Sprejeti proračun 2021 v EUR Veljavni proračun 2021 v EUR Realizacija januar – julij 2021 v EUR Realizacija/ sprejeti (indeks ali odstotek) Realizacija/ veljavni (indeks ali odstotek) Ocena realizacije 2021 v EUR ...

Pregled objav v Uradnem listu, povezanih s COVID-19 in rednih objav za obdobje od 1. 6. 2021 do 15. 6. 2021

16.6.2021, Vir: Verlag Dashöfer

... Pregled objav, zanimivih za javni sektor Uradni list 73/2021 z dne 13. 5. 2021 vsebuje Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije. Ta je veljal do 15. 6. 2021. Dne 16. 6. 2021 in nadalje, torej ni več epidemije. Ta pomeni, da se predpisi ali členi v predpisih ...

več člankov
Najbolj brani članki

Izdelava letnega poročila za javne zavode za leto 2020Garancija

17.1.2021, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

... Pravna podlaga za letno poročilo za javne zavode 2020 Letno poročilo javnega zavoda je sestavljeno iz: - Poslovnega poročila - Računovodskega poročila Računovodsko poročilo pa je sestavljeno iz: - Računovodskih izkazov - Pojasnil k računovodskim izkazom V poslovnem poročilu so opisane ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Delovna uspešnostGarancija

22.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Novosti pri delovni uspešnosti 2020 si oglejte   tukaj.   Oziroma v iskalnik vpišite: Redna delovna uspešnost se bo ponovno izplačevala od 1. 7. 2020 Novosti pri povečanem obsegu dela si oglejte   tukaj.   Oziroma v iskalnik vpišite: Povečan obseg dela Dodatno novost pri povečanem ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Premoženjska bilanca javnih zavodov za leto 2020Arhiv

15.12.2020, Gordana Gliha Peter Kocjančič, Vir: Verlag Dashöfer

... 1. Uvod Premoženjska bilanca je edini računovodski akt, ki zajema premoženje vseh proračunskih uporabnikov tako na ravni države kot tudi na ravni občin, pri čemer se medsebojne terjatve ali obveznosti med proračunskimi uporabniki izključijo na način, da se pobotajo. Hkrati ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2021 | 2020 | 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Obračun plače javnega uslužbenca po Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorjuArhiv

9.10.2019, Adam Šisernik, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

... Novosti v zakonodaji si poglejte   tukaj.   Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju Uredba), objavljena v Uradnem listu RS, št. 59/19 dne 4. 10. 2019, ki je začela veljati 5 ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Uvrščanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv v obdobju od prehoda na nov plačni sistem, to je od 1.8.2008Arhiv

8.4.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Nove primere glede napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede ter v naziv oziroma višji naziv za leto 2020 si oglejte tukaj:   Posebnosti pri napredovanju zaposlenih na delovnih mestih z nazivi, kjer je zadnji naziv uvrščen 4 ali 5 plačnih razredov nad plačnim razredom predhodnega ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
več člankov
Seminarji

Obračunavanje plač in drugih prejemkov v javnem sektorju z vsemi novostmi po 1.1.2021

24. maj 2021, med 9.00 in 12.00 uro (ZOOM izvedba) - Še nekaj mest na voljo

V praksi se pogosto pojavljajo vprašanja v zvezi z obračunom plač in drugih prejemkov. Prav tako glede na spremenjeno zakonodajo in razmere v obdobju po in med epidemijo, prihaja do vprašanj in dilem, kako pravilno obračunati plače ter ostalih povračil povezanih z delom.

Predavateljica: Majda Gominšek

Več informacij >>>

Šola računovodenja v javnem sektorju

25. - 27. maj 2021, med 10.00 in 12.00 uro (ZOOM izvedba)

Veliko ljudi se šele seznanja z računovodenjem. V ta namen smo pripravili šolo računovodenja v javnem sektorju za začetnike in vse tiste, ki bi želeli svoje znanje osvežiti ali utrditi. V sklopu posameznih webinarjev se boste naučili tistih pomembnih osnov, ki vas spremljajo pri vašem vsakdanjem delu. Knjiženje v javnem sektorju se razlikuje od tistega v gospodarstvu, zato je še toliko bolj pomembno, da poznate razlike in posebnosti.

Predavateljica: Majda Gominšek

Več informacij >>>

IZPOSTAVLJAMO

Dostop do pregleda obveznosti za poročanje za tekoči mesec - ZADNJA INFORMACIJA O REGRESU 2021 tukaj.

Realizacija podpisanih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino sindikatov (po zaporedju objav na portalu SEJA)

Tukaj

Avtorji

Mag. Edita Horvat

direktorica zasebnega zavoda IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja.

mag. Kaja Breznik Ladinik 

odvetnica, od leta 2013 zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl.

Fenja Borštnar

dipl. ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva.

Vsi avtorji

Koledar poročanja
Junij 2021
PonTorSreČetPetSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930