Danes je 2.12.2022

Najnovejši članki

Knjiženje izplačila razlike regresaGarancija

1.12.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

... Smo vzgojno izobraževalni zavod in smo 10. 11. 2022 izplačali zaposlenim razliko regresa. Poraja se nam vprašanje, kako pravilno knjižiti stroške izplačila razlike regresa (prispevke in dohodnino), saj smo razliko izplačali kot drug dohodek iz delovnega razmerja? Knjiženje regresa: ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Primeri napredovanjGarancija

1.12.2022, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Mojca Fon Jager Prosimo za pojasnila v naslednjih primerih.   1. Delavka je bila dne 1. 8. 2019 premeščena iz delovnega mesta strežnica (J023023), II. tarifna skupina na delovno mesto bolničar negovalec (F024006), IV tarifna skupina.   ocena za leto 2019 5   ocena za leto 2020 5   ocena za ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Knjiženje virov financiranja garderobnih omaricGarancija

30.11.2022, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

... Z novim šolskim letom smo v šoli nabavili garderobne omarice (44 kosov po ceni 335,00 € z DDV).   Viri financiranja so različni: 2.000,00 € šolski sklad (konto 29), 7.000,00 € občina (konto 980), 2.000,00 € donacije (922) in 3.740,00 € (konto 985).   Ker je vrednost posamezne garderobne ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Določitev plačnega razredaGarancija

29.11.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Zaposlena bo dobila novo pogodbo za delovno mesto v enaki in višji tarifni skupini. Razporejena bo na DM svetovalne delavke za šolo v tarifni skupini VII/2 v deležu 63 % in na DM svetovalne delavke za vrtec v tarifni skupini VII/1 v deležu 37 %. Trenutno je zaposlena na DM vzgojiteljice ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorjuGarancija

29.11.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... V Uradnem listu RS, št. xx/22 z dne xx. 11. 2022 je objavljena Uredba o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, s katero se spreminja višina dodatkov za manj ugodne delovne pogoje, za specializacijo, znanstveni magisterij ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2023 | 2022
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA) in sprememba 19. ter 20. členaGarancija

29.11.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... Arhivski članek Uvrstitev javnega uslužbenca v plačni razred - 19. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( ZSPJS ) si oglejte   tukaj.   Arhivski članek Določitev plačnega razreda javnega uslužbenca - 20. člen Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( ZSPJS ) si oglejte   ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Povzetek odgovorov in mnenja Ministrstva za javno upravo v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela

29.11.2022, Breda Koren, univ. dipl. prav., Vir: Verlag Dashöfer

... Breda Koren, univ. dipl. prav. Prihod na delo z več krajev bivanja: Komisija za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji je sprejela Razlago Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21) glede povračila ...

V Državnem zboru je sprejet ZIPRS2324

29.11.2022, Vir: Verlag Dashöfer

... Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) ne vsebuje večjih sprememb glede na ZIPRRS2223, razen povečanja obsega zadolževanja, spremembe določitve plačilnih rokov v breme državnega proračuna in občinskih proračunov ter predplačil gospodarskim družbam. Zakon o ...

8.3 Podjemne pogodbe z zaposlenimi zdravstvenimi delavci - oprostitev plačila posebnega davka na določenega prejemka

29.11.2022, Vir: FURS

... Iz podrobnejšega opisa: DOHODNINA - DOHODEK IZ ZAPOSLITVE Dohodki iz drugega pogodbenega razmerja, Podrobnejši opis, november 2022. "Z Zakonom o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva – ZNUNBZ (opomba 1) (Uradni list RS ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Prenos napredovanj ob zaposlitvi na bolj zahtevno delovno mestoGarancija

28.11.2022, mag. Mojca Fon Jager, Vir: Verlag Dashöfer

... mag. Mojca Fon Jager Zaposlili bi SVETOVALNO DELAVKO – SVETOVALKO DM D027026. Trenutno je zaposlena v vrtcu, dosega 41 PR. Ali je upravičena do prenosa 41 PR tudi, če se zaposli na istem DM v naši OŠ? Iz vašega vprašanja razberemo, da gre za delovno mesto svetovalni delavec v vrtcu, to je plačna ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium
več člankov
Najbolj brani članki

Pravica do jubilejne nagrade v javnem sektorju in njena višinaArhiv

1.2.2022, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

... 1. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 40/12) Na podlagi 164. člena ZUJFso bili sprejeti aneksih h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (vsi aneksi so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 40/12 ), ki med drugim urejajo tudi pravico javnega ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Tržna dejavnost pri posrednih uporabnikih proračuna - javnih zavodihGarancija

28.9.2022, Polona Gostan, univ. dipl. ekon.,, Vir: Verlag Dashöfer

... Polona Gostan, univ. dipl. ekon., Tržna dejavnost v javnih zavodih (v nadaljevanju tudi zavod) je neformalen izraz za opravljanje gospodarske dejavnosti, dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu oz. izvajanje druge dejavnosti, katera ne spada pod izvajanje javne službe. Preden začnemo govoriti kaj ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023Garancija

26.10.2022, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

... V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 136 z dne 25. 10. 2022 je objavljen Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Dogovor), katerega podpisniki so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium

Vir delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela v vrtcu in šoliGarancija

12.10.2022, Mag. Edita Horvat, Vir: Verlag Dashöfer

... Mag. Edita Horvat Smo javni zavod s predšolsko in osnovnošolsko dejavnostjo. Imamo en TRR in izdelamo eno bilanco, dejavnost ločujemo preko stroškovnih mest. Določena delovna mesta so strogo sistemizirana po posameznih dejavnostih, medtem, ko delovna mesta v J skupini, vsaj upravni, del smo dejansko ...

Letni dopust v javnem sektorjuArhiv

9.4.2021, Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o., Vir: Verlag Dashöfer

... Strokovni avtorski kolektiv Odvetniške pisarne Bohl d.o.o. Pravico do letnega dopusta pridobi vsak delavec, ki sklene delovno razmerje, ne glede na to, ali je zaposlen za polni ali krajši delovni čas od polnega in ne glede na to ali je njegovo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen ali določen delovni ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus | Seja premium
več člankov
Seminarji

Tržna dejavnost v javnih zavodih z novostmi v 2022 in delovna uspešnost

13. december 2022, med 10.00 in 12.00 uro (izvedba z udeležbo ali online - preko ZOOM)

Javni zavodi so prvenstveno ustanovljeni za zagotavljanje javne službe na različnih področjih kot so izobraževanje, kultura, zdravstvo, socialno varstvo, šport,.... Tržna dejavnost pa je javnem zavodu dovoljena le pod določenimi pogoji, ki se z letom 2022 dodatno zaostrujejo. Tržna dejavnost mora biti izvajana in v računovodskih izkazih izkazana transparentno in v skladu s predpisi, da se izloči tveganje prelivanja sredstev javne službe na tržno dejavnost. V kolikor javni zavod izvaja tržno dejavnost, so javni uslužbenci so lahko upravičeni do izplačila delovne uspešnosti iz naslova tržne dejavnosti.

Predavateljica: Polona Gostan

Več informacij >>>

IZPOSTAVLJAMO

PRIMERI KNJIŽENJA IN IZRAČUNA DNEVOV DOPUSTA IN ZNESKA REGRESA

Primer knjiženja šolskega sklada 2022

Knjiženje refundacije za izolacijo

Letni dopust in regres za letni dopust delavca, ki sklene delovno razmerje ali mu preneha delovno razmerje med koledarskim letom

VIDEO na profi plus in premium

Računovodski pogovor o aktualnih vprašanjih glede knjiženja prihodkov

Dostop do pregleda obveznosti za poročanje za tekoči mesec  tukaj.

Realizacija podpisanih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino sindikatov (po zaporedju objav na portalu SEJA)

Tukaj

POMEMBNI DATUMI

Pomembni datumi:

Plače ter poračun regresa in prehrane (PU, razen *) 10. 11. 2022
Plače ter poračun regresa in prehrane  (*uporabljajo MF eRAC) 15. 11. 2022
Praktične informacije
Menjalniški tečaj 30.11.2022
1 EUR1,04 USD (+0,01)
1 EUR7,55 HRK (-0)
1 EUR0,86 GBP (+0,01)
1 EUR4,66 PLN (-0)
1 EUR24,34 CZK (+0,01)
Druge valute
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več
Avtorji

Mag. Edita Horvat

direktorica zasebnega zavoda IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja.

mag. Kaja Breznik Ladinik 

odvetnica, od leta 2013 zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl.

Fenja Borštnar

dipl. ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva.

Vsi avtorji

Koledar poročanja
December 2022
PonTorSreČetPetSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031