Danes je 19.9.2019
Najnovejši članki

Plačni razredi

18.9.2019, Vir: Verlag Dashöfer

Plačni razredi so določeni v plačni lestvici, ki je priloga 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V praksi se uporablja tudi termin plačilni razredi. Na založbo smo prejeli vprašanje: »Ali so objavljene plače za javni sektor navedene v neto ali bruto ...

IZHODIŠČA SPREMEMB SISTEMA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

17.9.2019, Vir: Ministrstvo za javno upravo

Predstavitev izhodišč sprememb sistema plač v javnem sektorju 2019 17.9.2019 (pptx, 99 KB)

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Časovne razmejitve pri določenih in drugih uporabnikih EKN (pravne podlage)Garancija

10.9.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

- Zakon o računovodstvu ( ZR ), - Slovenski računovodski standardi ( SRS2016 11), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ( 5088/2009 Ur.l.RS ), - Pravilnik o razčlenjevanju in ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - kratkoročno odloženi stroški pri določenem uporabniku EKN (primer)Garancija

10.9.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Določeni uporabnik EKN prejme račun za sklenjeno zavarovanje za stavbo, za obdobje od septembra tekočega leta do avgusta naslednjega leta. Zavarovalna premija znaša 1.200,00 evrov (DDV od zavarovalnih poslov je v skladu s 44. členom ZDDV-1 ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve - odloženi prihodki za šolnino pri določenem uporabniku EKN (primer)Garancija

10.9.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Določeni uporabnik EKN, ki se ukvarja z i zobraževanjem, fizični osebi zaračuna izobraževanje za obdobje od oktobra tekočega leta do februarja naslednjega leta, v višini 750,00 evrov (DDV od dejavnosti, ki so v javnem interesu, je v skladu s ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - odloženi stroški najema nepremičnine pri določenem uporabniku EKN (kontiranje)Garancija

10.9.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Določeni uporabnik EKN , najame nepremičnino za 10 let, najem se je začel v začetku leta. Pogodbeni znesek je 36.000,00 evrov, ki zapade v plačilo ob podpisu pogodbe. Določeni uporabnik EKN je za najemnino prejel račun. Najem nepremičnine je ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Dolgoročne aktivne časovne razmejitve - odloženi stroški najema nepremičnine pri drugem uporabniku EKN (kontiranje)Garancija

10.9.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Drugi uporabnik EKN, najame nepremičnino za 10 let, najem se je začel v začetku leta. Pogodbeni znesek je 36.000,00 evrov, ki zapade v plačilo ob podpisu pogodbe. Določeni uporabnik EKN je za najemnino prejel račun. Najem nepremičnine je v ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Časovne razmejitve (SRS 11) - pripoznavanjeGarancija

10.9.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Aktivne in pasivne časovne razmejitve se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripoznajo, če se sme predpostavljati, da bodo v času, za katerega so oblikovane, zares nastali takšni prihodki in stroški oziroma odhodki. Aktivne časovne ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - nakup vrednotnice - poštnih znamk pri drugem uporabniku EKN (primer)Garancija

10.9.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Drugi uporabnik EKN decembra tekočega leta pri Pošti kupi 1.000 poštnih znamk po ceni 0,43 evrov (DDV od poštnih storitev je v skladu s 44. členom ZDDV-1 oproščen). Znamke plača z gotovino. Besedilo   Konto   Debet (breme)   Kredit ( ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Kratkoročne aktivne časovne razmejitve - DDV od prejetih predujmov pri določenem uporabniku EKN (primer)Garancija

10.9.2019, Fenja Borštnar, Vir: Verlag Dashöfer

Določen uporabnik EKN od kupca prejme na transakcijski račun avans v višini 2.440,00 evrov za storitve. V istem mesecu kupcu izda avansni račun (račun za predplačilo). Storitev opravi naslednji mesec in kupcu izda račun za opravljene storitve ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
več člankov
Najbolj brani članki

Letni dopust in regres za letni dopust v letu 2019Garancija

17.5.2019, Vanja Mavri, Vir: Verlag Dashöfer

Na področju letnega dopusta in regresa za letni dopust za leto 2019 se v primerjavi z letom 2018 spreminja višina regresa, ki jo določa Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, objavljen v Uradnem listu RS, št. ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Delovna uspešnostGarancija

10.1.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Po 21. členu ZSPJS so javni uslužbenci lahko upravičeni do: I. Redne delovne uspešnosti II. Delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela III. Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu I.1. Redna delovna ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Delo delavk v času nosečnosti oziroma delo delavcev v času starševstva v neenakomerno razporejenem delovnem času ali začasno prerazporejenem delovnem času (komentar)Garancija

9.5.2019, Strokovna sodelavka, Vir: Verlag Dashöfer

Vzorca sta dostopna   tukaj   in   tukaj   . Delavcem po drugem odstavku 146. člena Zakona o delovnih razmerjih ( ZDR-1 ) delodajalec iz razlogov, ki jih določa navedeni , ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa. Iz istih ...

Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Izdelava letnega poročila za javne zavode za leto 2018Garancija

5.12.2018, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Pravna podlaga za letno poročilo za javne zavode 2018 Letno poročilo javnega zavoda je sestavljeno iz: - Poslovnega poročila - Računovodskega poročila Računovodsko poročilo pa je sestavljeno iz: - Računovodskih izkazov - Pojasnil k ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus

Polletno poročilo posrednih uporabnikov proračuna za leto 2019Garancija

1.7.2019, Evgenija Javornik, Vir: Verlag Dashöfer

Polletno poročilo po ZJF Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011- UPB, 14/13- popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617 in 13/18;), 63. člen ZJF , določa, da minister, pristojen za finance, oziroma župan v juliju poroča ...

Na voljo v časovnih verzijah: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Dostopno za naročnike: Seja profi | Seja profi plus
več člankov
Seminarji

Šola računovodenja v javnem sektorju

Predavateljica: Majda Gominšek

Veliko ljudi se šele seznanja z računovodenjem. V ta namen smo pripravili šolo računovodenja v javnem sektorju za začetnike, na kateri se boste naučili tistih pomembnih osnov, ki vas spremljajo pri vašem vsakdanjem delu. Knjiženje v javnem sektorju se razlikuje od tistega v gospodarstvu, zato je še toliko bolj pomembno, da poznate razlike in posebnosti. Na izobraževanju vas bo predavateljica seznanila tudi s spremembami SRS ter vplivom na računovodenje v javnem sektorju kot tudi z vsemi aktualnostmi na tem področju. Več informacij >>>

Predavateljica: Aleksandra Heinzer

Skozi predavanje boste na podlagi konkretnih primerov iz prakse odpravili marsikatero dilemo, s katero se v praksi srečujete. Prav tako boste spoznali vlogo oseb javnega prava v sistemu DDV, vrste transakcij in kar je najpomembneje, slišali odgovore na najpogostejša vprašanja, ki se odpirajo na področju DDV v javnem sektorju. Več informacij >>>

ON-LINE SEMINAR

Odpravnine

Prijavite se na on-line seminar V ŽIVO

Najbližji termin: 23. 09. 2019
Čas: 10.00 - 11.00
Cena: 39,00 EUR
Število razpoložljivih mest: 3

Naroči    Več informacij

Kaj je on-line seminar?

IZPOSTAVLJAMO

Realizacija podpisanih aktov med Vlado Republike Slovenije in večino sindikatov (po zaporedju objav na portalu SEJA)

Tukaj

Avtorji

Mag. Edita Dobaj

direktorica zasebnega zavoda IDEALIS - Inštitut za plače in delovna razmerja.

mag. Kaja Breznik Ladinik 

odvetnica, od leta 2013 zaposlena v Odvetniški pisarni Bohl.

Fenja Borštnar

dipl. ekonomistka in strokovnjakinja s področja računovodstva.

Vsi avtorji

Koledar poročanja
September 2019
PonTorSreČetPetSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
 
Najbližji dogodek v koledarju
19.9.2019 - pobot AJPES

Oglejte si vse dogodke za ta dan
Praktične informacije
Najbližji dogodek v koledarju
19.9.2019 - pobot AJPES

Oglejte si vse dogodke za ta dan
Povračila stroškov
Dnevnice - Slovenija
Odsotnost nad 12 - 24 ur. 21,39 EUR
Odsotnost nad 8 - 12 ur. 10,68 EUR
Odsotnost nad 6 - 8 ur. 7,45 EUR
več